Den røde tråd

Den Røde Tråd  

Ungdomsafdelingen

TEAM HK KØGE

                                                     

Nedenstående er et opslagsværk, klubbens drejebog, hvor i trænere i Team HK Køge kan se, hvad der skal lægges vægt på i de forskellige aldersgrupper fra U10 til U18.

Den Røde Tråd er et hjælpeværktøj der skal anvendes ved tilrettelægningen af træningen, og det er meget afgørende for klubbens fremtidige succes, at alle som minimum arbejder ud fra Den Røde Tråd.

Den Røde Tråd skal sikre at Team HK Køge, tilbyder ungdomsspillere optimale muligheder for at udvikle sig til gode håndboldsspillere, også på eliteplan. 
U-10:


Teknik: Kasteøvelser i bevægelse, Gribeøvelser i bevægelse, Indledende fintetræning og grundspilsløbebaner, Grundlæggende forsvars øvelser, Lege indeholdende: Faldteknik & Hopskud, Arbejde med taklinger og parader,

Målmandsøvelser: (mange skal have lov at prøve at stå) 

Taktisk: Småspil, Grundprincipper i 5 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse), 1. fase contra trænes på alle pladser 

Fysisk: Let opvarmning, strækøvelser og bevægelighedstræning 

Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere, Alle spillere skal spille under kampe 

Andet: Kende regelsæt, Lave næsten alt i leg og småspil, Vægten skal ligges på teknisk træning

 


U-12:
Træning af:

Teknik: Boldsikkerhedstræning, kasteøvelser i bevægelse, gribeøvelser i bevægelse.

Angreb: Kendskab til forskellige skudformer + skudfinter, Kenskab til 2-fodsfinte, kendskab til screeninger (lære korrekt screeningsteknik), Kendskab til stregindspil, Kendskab til alm. presspil, Kendskab til overgangsspil, Småspil (bevægelse og overblik), Focus på spil 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4, 2 mod 1, 3 mod 2 og 4 mod 3, Kendskab til enkle systemer og løbe baner.

Kontraspil/returløb: Kenskab til kontraspil, Fase 1 (fløje og strege, lange udkast) og Fase 2 (bagspillerne, spil frem ad banen) Løbebaner i returløb, Øve hurtig angrebsstart ved scoring.

Forsvar: Grundprincipperne i 6 - 0 og 5 - 1 (3-2-1) forsvar, Kendskab til tacklingsteknik, Kendskab til korrekt ben stilling, Kendskab til paradeteknik, Kendskab til skift i forsvar, Kendskab til bolderobring, Øve offensiv forsvar.

Målvogter: 
Kendskab til grundplacering, Boldtilvænning (fjerne angst), Paradeteknik mod grundskud og hopskud samt frie skud, Reaktionstræning, Træne målvogter som angrebsstarter

Fysik: Let opvarmning, strækøvelser, bevægelighedstræning, udholdelsetræning (f.eks. løb), fysisk træning med egen krop som belastning

Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere, alle spillere skal spille, holde forældremøder, stævnedeltagelse

U-14:

Teknisk træning:

Angreb - Afleveringer: Beherske hopskudsaflevering, Beherske returaflevering, Beherske presspilaflevering og alm. Presspil, Beherske aflevering bagom ryggen, Beherske studsaflevering, Have kendskeb til enhåndsaflevering og enhåndsgribning, Kendskab til back-back aflevering.

Angreb - Skud: Beherske 2-3 skudformer. Have kendskab til andre Beherske afsæt på såvel højre som venstre ben, Beherske skudtrussel og skudfinte (skudformerne bør være et individuelt valg for spilleren). 

Angreb - Finter: Beherske 2-fodsfinten, Kunne gå begge veje. Have kendskab til andre finter. bl.a. Radienovic-finten og rulle-finten, Øve forfinter

Angreb - Screeninger: Alle spillere bør beherske forskellige former for screeninger 

Angreb - Stregindspil: Alle spillere bør beherske stregindspil, Indspil efter afleveringsfinte, Indspil efter skudtrussel.

Angreb - Contraspil: Beherske Fase 1 og Fase 2 kontraspil, Benytte øvelser der tilgodeser evnen til at 
spille underpres, Benytte øvelser der tilgodeser overblik og spilforståelse, Benytte hurtig angrebsstart ved scoring.

Forsvar: Beherske bevægelsesteknik, Beherske paradeteknik, Kendskab til arbejdsopgaver i 6-0 og 5-1 eller 3-2-1 forsvar, beherske tacklingsteknik, Kendskab til bolderobring, Kendskab til opbakning: Hvornår og hvordan? Beherske principper for skift i forsvar. 

Målvogter: Focus på grundbevægelser Paradetræning. Overfor både hopskud og grundskud samt fløj-og stregafslutninger Begynde at tilegne stil (finde sin egen) Specifik målvogtertræning: Smidighed, teknik og afsæt, Præcision i korte og lange udkast, Reaktionshastighed i forbindelse med angrebsstart, også ved scoring, Arbejde med evnen til at lokke, Kendskab til samarbejde med forsvar

Fysisk: Fysisk træning med egen krop som belastning, Kort distancetræning gerne som fartlege, Intervalløbetræning, Løbetekniktræning, motorik, balance og bevægelighed, Skadesforebyggende træning

Kampafvikling: Bevidst kampforberedelse i forhold til eget spil, Bruge tid på kampevaluering, Focus på værdi af opvarmning

Målsætning: Bevidstgøre den enkelte spiller om, hvad der skal trænes/læres i løbet af sæsonen

Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere, Holde forældremøder, Stævnedeltagelse

U-16:


Teknisk: 

Angreb - Afleveringer: Beherske afleveringer efter skudpres, Beherske 90 graders afleveringer, Beherske back-back afleveringer, både stående og fra hop, Kendskab til diagonalafleveringer, både stående og fra hop, Arbejde med studsafleveringer med gevind.

Angreb - Skud: Beherske 3 skudformer have kendskab til flere, Beherske afsæt på såvel højre som venstre ben, Beherske afsæt på samlede ben, Beherske skudfinter, Arbejde med løbeskudsafvikling på såvel 1., 2. og 3. skridt, Arbejde med skudafvikling fra flere forskellige skudlejer

Angreb - Finter: Beherske 2 fodsfinte, Beherske højre-venstre-højre eller venstre-højre-venstre finte, Beherske Radjenovic finten, Have kendskab til andre finteformer, Have øvet forfinter

Angreb - Screeninger: Beherske korrekte kant- ryg og frontscreeninger, Være bevidst om timing i screening i forhold til medspiller

Angreb - Stregindspil: Beherske stregindspil fra forskellige lejer (eks. mellem ben, rundt om kroppen) Beherske studsindspil efter skud- eller afleveringsfinte, Beherske stregindspil efter aflevering bagom ryggen

Angreb - Kollektivt angrebsspil: Beherske grundprincipperne i presspil, Beherske overgangsspil fra back eller fløj + presspil efter overgangsspil, Beherske overtalsspil: Presspil er basis, Introducere undertalskombinationer, Have varierede angrebsstarter tilpasset holdet

Angreb - Contraspil:
 Fase 1 kontra Fase 2 kontra, Være bevidste om bredde og dybde i contraspillet, Beherske flere afslutningsvarianter alene med målvogter. Focus på afsæt, skudleje og skudfinte, Focus på træning af contraspil 2 mod 1, 3 mod 2, 4 mod 3 og 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4 Træne evnen til hele tiden at vælge rigtig løsning.

Forsvar: Træne bevægelsesteknik, Træne opgavefordeling i 6-0, 3-2-1, 4-2 og 5-1, Træne paradeteknik Træne tacklingsteknik. Herunder benstilling, balance og armføring, Træne placeringsbevidshed i forhold til angriber, Træne pres + bolderobring, Sætte focus på samarbejde 2 og 2 samt 4 og 4, Retningslinjer for skift i forsvar skal være på plads, Træne returløbsforsvar - Kan trænes i forbindelse med contratræning.

Målvogter: Focus på præcision i korte og lange udkast, Træne reaktionshastighed i forhold til angrebsstart, Træne placeringsevne, Træne forudseenhed. Der arbejdes teoretisk med hensyn til kendskab til skytter, Træne samarbejdet med forsvar, Sætte focus på smidighed, afsæt og hurtighed, Udfærdige specialprogrammer til målvogternes egen træning.

Fysisk: Styrketræning med egen krop som belastning er obligatorisk, Vægttræning introduceres Gymnastiktræning, balance og motorik træning, Skadesforebyggende træning, bl.a. vippebræt (ankler) og elastikbånd (skuldre)

Løbetræning: Distance samt intervaltræning i sæsonoptakten, Skabe bevidsthed om løbetræning hele sæsonen, Træne løbeteknik, Spurt (hurtighedstræning)

Initiativ på banen: Spillere skal trænes/inspireres til at tage initiativ, være angrebsstarter, Holdet skal kunne ændre forsvarsformation i løbet af kampen. Udfordre til hurtig angrebsstart ved scoring.

Kampafvikling: Kampforberedelsen bliver mere detaljeret, evt. video, Kampevaluering bliver mere detaljeret, evt. video

Målsætning: Der opstilles målsætning for holdet og den enkelte spiller.

Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere, Stævneaktivitet, Holde introduktionsmøde for forældrene, Holdefest dame- og herrejunior sammen

U-18:


Teknisk:

Angreb – Afleveringer: Beherske de under U16 nævnte afleveringsformer, Behersk skruebold i forbindelse med studsafleveringer, Beherske afleveringer på 1., 2. og 3. skridt, Beherske diagonalafleveringer både stående og fra hop, Beherske back-back afleveringer fra stående og hop, Beherske afleveringer bagom ryggen. 

Angreb - Skud
: Beherske 3-4 skudformer, have kendskab til flere, Beherske afsæt på såvel højre som venstre fod, samt beherske afsæt med samlede ben, Beherske løbeskudafvikling på 1., 2. og 3. Skridt, Beherske skudfinter Beherske skud fra forskellige lejer.

Angreb - Finter: 2 fods finter, Kunne gå begge veje, Venstre-højre-venstre eller højre-venstre-højre finte, Radienovic finte, Skudfinter: Markeret løbeskud videreført som hopskud, Arbejde med forfinter sat ind i spilsammenhæng, Have kendskab til andre finter. 

Angreb - Screeninger: Beherske kant-, front- og rygscreening, Være bevidste om korrekthed i screeningsarbejdet, Være bevidste om nøjagtighed, når det gælder timing i forhold til boldholder, Være bevidste om tyngdepunkt, benstilling m.m. 

Angreb - Stregindspil: Beherske stregindspil fra forskellige lejer, Beherske stregindspil: Rundt om kroppen, over hovedet, mellem benene, Beherske aflevering bagom ryggen, Beherske indspil med både højre og venstre hånd. 

Angreb - Kollektivt angrebsspil: Beherske pres og krydsspil, Beherske overgangsspil fra back og fløj + presspil efter overgangsspil, Beherske 1-2 overtalskombinationer. Presspil er basis, Arbejde med forfintebevægelser i alle kombinationer, Introducere undertalskombinationer, Have varierede angrebsstarter tilpasset det enkelte hold. 

Angreb - Kontraspil: Videreudvikle/beherske kontraspilskoncept for U16, Fokus på accellerationstræning, Bevidsthed om at nå så langt frem på banen ved hjælp af færrest mulige afleveringer, Være bevidste om at skabe optimale muligheder for medspillere

Forsvar: Træne bevægelsesteknik og mønstre i 6-0, 4-2 og 3-2-1 forsvar, Træne opgavefordeling, Træne paradeteknik, Træne tacklingsteknik. Herunder armføring, benstilling, balance og tyngdepunkt, Træne placering i forhold til boldfører, Træne forudseenhed i forhold til bolderobring, Træne afvisning af screeninger, Retningslinjer for skift i forsvar skal være på plads, Træne organisering af returløbsforsvar, Træne samarbejde 2 og 2 samt 
4 og 4

Målvogter: Fokus på præcision i korte og lange udkast, Træne reaktionshastighed i forhold til angrebsstarter, Træne placeringsevne i forhold til forskellige aflsutningsformer/muligheder, Træne samarbejde med forsvar, Træne taktisk overblik. Forudse afslutningsmuligheder i modstanders kombinationer, Arbejde med diagrammer og video, Udfærdige specialprogrammer til målvogters egen træning.

Fysisk: Skadeforebyggende styrketræning (vippebræt, elastik m.m.), Styrketræning med egen kropsvægt som belastning, Organiseret styrketræning med vægte, Springtræning organiseres, Inddrage fysioterapeut i planlægning af den fysiske træning

Løbetræning: Løbetræning i opstartsfasen. Distance og intervalløbetræning, Løbetræning hele sæsonen Løbetest 2 gange pr. sæson, Spurt + hurtighedstræning, Træne løbeteknik. 

Initiativ på banen: Spillerne skal trænes og inspireres til at tage initiativ, udfordre til hurtig angrebsstart, Holdet skal være i stand til at ændre forsvarsformation i løbet af kampen Den enkelte spiller skal være i stand til at udnytte sin direkte modspillers svagheder.

Kampafvikling: Kampforberedelse stadig mere detaljeret. Taktiske oplæg, brug af video, Kampevaluering stadig mere detaljeret. Brug af video

Målsætning: Der udarbejdes en målsætning for holdet og den enkelte spiller.

Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere Stævneaktivitet Holdfest herre-og dameynglinge sammen

 

Udarbejdet af Steen Bahne Madsen og Michael Svendsen Juli 2010

Banner