Der har været afholdt et møde med nogle forældre og trænere i børne og ungdomsafdelingen

Invitationen nåede desværre ikke ud til alle, der kunne være interesserede, men der er mulighed for at læse et referat fra dagen.
Vi arbejder på at bedre kommunikationen, så alle med interesse har mulighed for at deltage.
Indtil videre er der nedsat 4 underudvalg til bestyrelsen, der arbejder med udvikling af struktur, kommunikation, håndbold og klubliv.
Læs referatet i menusiden til venstre under klubben/referater
Der kommer mere information senere, alle er velkomne til at melde sig ind i grupperne løbende.
 
Banner