Relevante links

 • Sportnetdoc (SportNetDoc er et elektronisk opslagsværk for Idrætsudøvere og Idrætsmedicinske behandlere)
 • SPORTSSKADER
 • IDRÆTSSKADER
 • PRICES behandling af akutte skader
 • SIDESTIK
 • KNÆSKADE/LEDBÅND
 • FIBERSPRÆNGNING
 • DEN FORSTUVET FOD
 • NÆSEBLOD
 • TANDSKADER
 • TANDSKADER
 • FREMMEDLEGEME I ØJET
 • ASTMA

Blodnæse

 • Sidde med hovedet let foroverbøjet.
 • Trykke på begge sider af næsen for at standse blødningen – evt. med en kold klud.
 • Spise is. ( Får blodkarrene til at trække sig sammen ). Hvis der er blodklumper eller andre gener pudses næsen meget forsigtigt – men ellers undgå belastninger, så blodkarret får ro til at hele. 
  Samme behandling ved mistanke om brud.

Noget i øjet
Gælder både for fremmedlegemer og ex.harpiks.

 • Skylle med rigeligt rent vand.
 • Undgå at gnide i øjet.
 • Hvis man ikke kan skylle evt. fremmedlegeme ud skal man straks søge læge – ikke selv forsøge at pille noget ud!

Tandskader
Gælder kun for blivende tænder.

 • Hvis hele tanden er slået ud skal man forsøge at sætte den op igen efter at munden er skyllet forsigtigt.
 • Evt. kan tanden opbevare i mælk – vigtigt at den ikke tørrer ud.
 • Straks søge skadestue eller tandlæge.

Tandstumper behandles på samme måde.
Hvis tanden er løs / skæv kontaktes tandlæge også straks, så tanden kan rettes op.


Kort om astma
En kronisk tilstand med anfald af:

 • Åndenød.
 • Hvæsende vejrtrækning – udåndingen.
 • Hoste – grundet slimophobninger i luftvejene.

Udløses af anstrengelse, kulde, røg, luftforurening m.m.. Men, kan også udløses af allergiske faktorer så som pollen, støv, dyreskæl og fødevarer. 

Forebyggende:

 • Tag astma-medicin inden fysisk anstrengelse.
 • Drikke rigelig væske for at stimulere slimløsning.
 • Altid sikre sig at have en astma-spray med på bænken – gerne i holdlederens varetægt.

Blod

 • Undgå direkte berøring med andres blod!
 • Rense det blødende sted med rindende vand.
 • Blødninger skal straks standses ved at trykke direkte på det blødende sted.
 • Plaster på – evt. forstærket med tape, så spilleren kan fortsætte på banen.

Lidt af hvert

 • Nato-stilling = aflåst sideleje. Anvendes hvis en person er bevidstløs.
 • Bevar ro – overblik og sund fornuft.
 • Søg altid hjælp, hvis du er i tvivl.

Læs mere på hjemmesiden:
http://krhk.dk/ – sportsskader.


Akutte skader

Forstuvninger, forstrækninger af muskler eller ledbånd, fibersprængninger og ved mistanke om brud ( frakturer ).

Ved stort set alle typer skader gælder den samme akutte behandling: RICE
" Det står for Ro, Is, Compression og Elevation. "

RO

 • Hvordan? 
  Stop straks aktiviteten. Hold den skadede legemsdel i ro.
  Dog må der gerne laves stille og rolige bevægelser i det normale bevægeområde, også selv om det gør lidt ondt.
 • Hvorfor? 
  Skaden kan forværres. Der kan også opstå en ny skade, og helingsfasen kan forlænges.
 • Hvor længe? 
  Så længe, der er smerter og der stadig sker en hævelse af det skadede område.

IS

 • Hvordan?
  Læg et tyndt klæde om/på skaden. Læg herefter en ispose eller andet koldt uden på, og hold det eventuelt fast med et elastikbind.
 • Hvorfor?
  Virker smertelindrende, sammentrækkende i vævet og mindsker en eventuel blødning.
 • Hvor længe? 
  Som regel anbefales 25 minutters afkøling fire til seks gange dagligt.

Man bør fortsætte behandlingen med is i 1 til 3 døgn, herefter kun ved hævelse eller smerter. 
Det er vigtigt at have et tyndt bomuldsklæde mellem isposen og huden for at forhindre forfrysninger.

KOMPRESSION

 • Hvordan?
  Elastikbindet skal lægges så stramt, som man kan holde det ud, dog uden at blodforsyningen aflukkes hurtigst muligt efter at skaden er sket.
 • Hvorfor? 
  Det nedsætter væskeudsivningen i det omkringliggende væv og begrænser en eventuel blødning.
 • Hvor længe?
  I de første 1 til 3 døgn eller så længe, der er hævelse.

ELEVATION

 • Hvordan?
  Anbring den skadede legemsdel så højt som muligt. Det er bedst, hvis man kan hvile med skaden over hjertehøjde.
 • Hvorfor? 
  Blodtrykket sænkes på skadestedet, og det nedsætter væskeudsivningen i det omkringliggende væv.
 • Hvor længe? 
  1 til 3 døgn eller så længe, der er hævelse.

Når en muskel, en sene eller et ledbånd udsættes for traume medfører det varme, hævelse og rødme, smerte og nedsat funktion i området. 
Kan afhjælpes med RICE-princippet, så ophelingen forbedres.

 
Banner